top of page

Rópaí scipeála 10 dtroigh le corda tiubh 4mm. Tá na rópaí seo déanta as coirníní seasmhach agus hanlaí atá dobhriste. De bharr meáchan na gcoirníní agus an corda tiubh , tugann na rópaí seo aiseolas iontach, mar sin is rogha maith iad d'fhoghlaimeoirí agus scipeálaithe ard leibhéil araon. Is féidir na rópaí a shocrú d'airde ar bith trí choirníní a bhaint.

 

10ft skipping ropes with a thickened 4mm cord. These ropes are made using durable beads and shatterproof handles. Due to the weight of the beads and the thickened cord, these ropes give great feedback, making them an excellent choice for beginners and advanced skippers alike. The ropes can be adjusted to suit any height by removing beads.

An OG / The OG

€16.00Price
 • Moltaí Maidir le Fad / Size Recommendations

   

  Tagann na rópaí 10 dtroigh le 100 coirníní mar bhunsaoráid.

  10ft ropes come with 100 beads as standard.

   

  Aois 8-10 : 65 - 80 Coirnín.

  Age 8-10: 65 - 80Beads.

  Aois 11-13: 75 - 90 Coirnín.

  Age 11-13: 75 - 90 Beads

  13+: 85 coirnín+ ag brath ar airde agus scil.

  13+: 85 beads+ depending on height and skill level.

bottom of page