top of page
An Criss Cross

CÚRSAÍ SCIPEÁLA

Is bealach áisiúil, saor agus spraíúil í an scipeáil saorstíle le haclaíocht agus meabhairshláinte páistí a chur chun cinn. Le linn na gcúrsaí Léim Thart!, beidh na páistí ag foghlaim coisíocht, scileanna luasctha agus scileanna láimhsiú rópa. Úsáidfidh siad na scileanna seo le gnáthaimh a fhoghlaim agus a chruthú ag baint úsáid as réimse leathan ceoil.

Luascadh Taobhach / Side-Swing

SKIPPING COURSES

Freestyle skipping is a cheap, fun and accessible way to promote fitness and mental well-being among children. Throughout the Léím Thart! skipping courses, children will learn a range of footwork, swing skills and rope manipulation skills. Using these skills, the children will learn and create routines to a wide range of music

Eolas/Information: Our Programs
bottom of page